SUKATIN; NUR’AINI; SARI, N.; HAMIDIA, U.; AKHIRI, K. Pendidikan Karakter Anak. Hijaz: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 38–44, 2023. DOI: 10.57251/hij.v2i2.783. Disponível em: https://jurnal.medanresourcecenter.org/index.php/HIJ/article/view/783. Acesso em: 19 jul. 2024.